Realizácie

Na základe Vami poskytnutej alebo nami vypracovanej projektovej dokumentácie Vám vo vašej stavbe rodinného domu zrealizujeme:

 • Prípojky NN
 • Bleskozvody
 • Slaboprúdové rozvody
 • Inteligentné domy
 • Automatizácia budov
 • Meranie a regulácia MaR
 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
 • Kamerové systémy CCTV
 • Elektrická požiarna signalizácia EPS
 • Audio a video technika
 • Projekty skutočného vyhotovenia
Top