Alarmy

Bezpečnostné systémy

Vedeli ste, že týždenne dôjde ku 60 krádežiam vlámaním (podľa informácií z web stránky  riaditeľstva PZ). Väčšinu z týchto vlámaní majú na svedomí amatéri resp. vandali, ktorých by zabezpečovací systém dokázal odplašiť resp. by výrazne zvýšil pravdepodobnosť, že budú pristihnutí pri čine a tým by výrazne minimalizoval možné materiálne a iné škody.

Vlámania však zďaleka nie sú jedinou hrozbou, ktorá ohrozuje Váš majetok. V dnešnom modernom svete je každá domácnosť vybavená rôznymi elektrospotrebičmi, takmer každý ma doma nabíjačku na mobil a iné napájacie adaptéry. Všetky tieto zariadenia predstavujú eventuálnu hrozbu vzniku požiaru. Ohromné škody dokáže spôsobiť unikajúci plyn a vytopený bytu tiež nikoho nepoteší…

Chrániť svoj majetok by mala byť samozrejmosť pre každého z nás. V niektorých prípadoch to dokonca predpisujú zákony a poisťovne ponúkajú výhodnejšie zmluvy alebo sa bránia poisť nezabezpečené objekty.

Čo dokáže alarm ???  

Elektronický zabezpečovací systém (EZS), ľudovo nazývaný „alarm“ je technické zariadenie, ktorého úlohou je upozorniť ľudí na narušenie stráženého objektu (rodinného domu, garáže, bytu, chaty, kancelárie, predajne, záhrady atď.) a zároveň zvukovými a optickými prejavmi odradiť páchateľa v pokračovaní trestnej činnosti, resp. umožniť príslušným orgánom zaistenie páchateľa priamo pri trestnej činnosti.

 • pohybovými detektormi chráni priestor domu
 • v prípade vlámania pošle MMS fotku  priestoru (eliminuje panný poplach)
 • kontaktmi v oknách a dverách informuje o ich otvorení
 • upozorní na zabudnuté otvorené okno čí zapnutú rúru
 • odstaví prívod vody a spustí poplach pri vytopení
 • upozorní na vznikajúci požiar
 • prebudí Vás pri nedokonalom horení v krbe a zachráni pred otravou CO
 • cez web si pozriete teplotu v dome
 • spustíte vykurovanie
 • rozsvietite svetlá
 • pri poplachu pustí sirénu,, zavolá Vám na mobil a privolá políciu

Top