Projekty

Spracuje Vám projektovú dokumentáciu elektrických zariadení triedy A do 1000V v nasledujúcich oblastiach:

  • Elektroinštalácie všetkých druhov objektov
  • Prípojky
  • Bleskozvody
  • Slaboprúdové rozvody
  • NN distribučné rozvody
  • Inteligentné domy
  • Osvetlenie a návrh interiérov
  • Automatizácia budov
  • Meranie a regulácia MaR
  • Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
  • Kamerové systémy CCTV
  • Elektrická požiarna signalizácia EPS
  • Požiarny evakuačný rozhlas PER
  • Audio a video technika
  • Projekty skutočného vyhotovenia

 

Certifikáty a licencie

Top