Projekty

Spracuje Vám projektovú dokumentáciu elektrických zariadení triedy A do 1000V v nasledujúcich oblastiach:

 • Elektroinštalácie všetkých druhov objektov
 • Prípojky
 • Bleskozvody
 • Slaboprúdové rozvody
 • NN distribučné rozvody
 • Inteligentné domy
 • Osvetlenie a návrh interiérov
 • Automatizácia budov
 • Meranie a regulácia MaR
 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
 • Kamerové systémy CCTV
 • Elektrická požiarna signalizácia EPS
 • Požiarny evakuačný rozhlas PER
 • Audio a video technika
 • Projekty skutočného vyhotovenia

 

Certifikáty a licencie

Top